ViOne Chung tay cùng UBND -UB MTTQ Huyện Vũ Thư Ủng Hộ Quỹ Phòng Chống Dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của  UBND – UB MTTQ huyện Vũ Thư ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư”. Công ty Liên Hạnh – Nhãn hàng ViOne đã tiến hành trao 200 thùng phở ăn liền cho UBND – UB MTTQ Huyện chung tay góp phần chiến thắng dịch bệnh.

Ghi nhận tấm lòng vàng

Đại diện công ty Liên Hạnh ủng hộ quỹ “Phòng chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư”

Vũ Thư ngày 13.08.2021